Du bör överväga att ta jobb som psykolog på bemanning

Efterfrågan på psykologer är väldigt stor i Sverige just nu och har så varit under de senaste åren. Anledningen till att söktrycket är stort på denna yrkesgrupp från uppdragsgivare är att allt fler svenskar har fått upp ögonen för det här med psykisk hälsa respektive ohälsa. Därför har du goda möjligheter att få jobb som psykolog på bemanning.

Men är det verkligen rätt val för just dig att ta dig an uppdrag via ett bemanningsföretag, kanske du undrar? Detta är en relevant fråga och genom att fortsätta läsa kan du förhoppningsvis räta ut ditt frågetecken!

Så vet du om du bör ta på dig jobb som psykolog på bemanning

Undrar du om det vore rätt val för dig att ta dig an jobb som psykolog på bemanning? Om så är fallet kan vi ge dig ett generellt svar. Svaret är ja om du upplever att en eller flera av följande beskrivningar stämmer bra in på dig och din individuella situation:

  • Du är en nyutexaminerad psykolog som är på jakt efter jobbmöjligheter. Du vill samla på dig arbetslivserfarenheter genom att jobba på flera olika arbetsplatser och för flera olika uppdragsgivare. Detta utan att behöva ta dig an det åtagande som en fast anställning på heltid innebär.
  • Du befinner dig mellan två jobb och vill kunna fylla i denna lucka i din karriär genom att ta dig an ett kortfristigt uppdrag. Detta för att hålla igång samt för att slippa få ett hål i din CV som gapar tomt.
  • Du vill kunna sätta olika uppdragsgivare och arbetsplatser på prov innan du bestämmer dig för att eventuellt jobba där på heltid.
  • Du vill prova på hur det känns att jobba i en viss stad eller i en särskild geografisk region. Detta utan att behöva binda upp dig på en tillsvidareanställning.

Om du tycker att merparten av dessa beskrivningar stämmer någorlunda överens med din situation är svaret förmodligen ja. Då kan det vara en bra idé att kanske ta dig an jobb som psykolog på bemanning. I sådana fall gör du bäst i att kontakt ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att hyra ut konsulter inom just detta yrkesområde.